Địa chỉ ip: 60.53.99.167

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4788 TM Net, Internet Service Provider

Dãy ip ở thành phố: Petaling Jaya

Quốc gia: Malaysia

Mã quốc gia: MY

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Tmnet, Telekom Malaysia Bhd.

Công ty cung cấp dịch vụ: Adsl Streamyx

Khu vực: 10

Vĩ độ trên bản đồ: 3.0999

Kinh độ trên bản đồ: 101.5965

Múi giờ (timezone): Asia/Kuala_Lumpur

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Malaysia
Ip mới cập nhật