Địa chỉ ip: 61.224.3.4

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS3462 Data Communication Business Group

Dãy ip ở thành phố: Chang-hua

Quốc gia: Taiwan

Mã quốc gia: TW

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chunghwa Telecom Co., Ltd.

Công ty cung cấp dịch vụ: Chunghwa Telecom Co. Ltd.

Khu vực: CHA

Vĩ độ trên bản đồ: 24.0759

Kinh độ trên bản đồ: 120.5657

Múi giờ (timezone): Asia/Taipei

Ngày được tạo: 09/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 09/12/2022

Ip cùng quốc gia Taiwan
Ip mới cập nhật