Địa chỉ ip: 67.213.255.133

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS30432 UBTANET

Dãy ip ở thành phố: Roosevelt

Quốc gia: United States

Mã quốc gia: US

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): UBTANET

Công ty cung cấp dịch vụ: UBTANET

Khu vực: UT

Vĩ độ trên bản đồ: 40.3103

Kinh độ trên bản đồ: -110.0135

Múi giờ (timezone): America/Denver

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia United States
Ip mới cập nhật