Địa chỉ ip: 68.148.104.219

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS6327 Shaw Communications Inc.

Dãy ip ở thành phố: Edmonton

Quốc gia: Canada

Mã quốc gia: CA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Shaw Communications Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: Shaw Communications Inc.

Khu vực: AB

Vĩ độ trên bản đồ: 53.6334

Kinh độ trên bản đồ: -113.5239

Múi giờ (timezone): America/Edmonton

Ngày được tạo: 17/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 17/03/2023

Ip cùng quốc gia Canada
Ip mới cập nhật