Địa chỉ ip: 77.234.16.89

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS12389 PJSC Rostelecom

Dãy ip ở thành phố: Kostroma

Quốc gia: Russia

Mã quốc gia: RU

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Technical Unit of Telecommunication

Công ty cung cấp dịch vụ: Joint Stock Company

Khu vực: KOS

Vĩ độ trên bản đồ: 57.7686

Kinh độ trên bản đồ: 40.9352

Múi giờ (timezone): Europe/Moscow

Ngày được tạo: 25/11/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 25/11/2022

Ip cùng quốc gia Russia
Ip mới cập nhật