Địa chỉ ip: 77.88.5.42

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS208722 Yandex Oy

Dãy ip ở thành phố: Kyiv

Quốc gia: Ukraine

Mã quốc gia: UA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Yandex enterprise network

Công ty cung cấp dịch vụ: Yandex LLC

Khu vực: 30

Vĩ độ trên bản đồ: 50.4501

Kinh độ trên bản đồ: 30.5234

Múi giờ (timezone): Europe/Kiev

Ngày được tạo: 12/04/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 12/04/2022

Ip cùng quốc gia Ukraine
Ip mới cập nhật