Địa chỉ ip: 78.162.148.141

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9121 Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi

Dãy ip ở thành phố: Antalya

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Turk Telekom

Công ty cung cấp dịch vụ: Turk Telekomunikasyon A.S

Khu vực: 07

Vĩ độ trên bản đồ: 36.8709

Kinh độ trên bản đồ: 30.5229

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 02/11/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 02/11/2020

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật