Địa chỉ ip: 78.187.42.129

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS47331 TTNet A.S.

Dãy ip ở thành phố: Trabzon

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): TurkTelecom

Công ty cung cấp dịch vụ: Turk Telekomunikasyon A.S

Khu vực: 61

Vĩ độ trên bản đồ: 41.0027

Kinh độ trên bản đồ: 39.7168

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 25/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 25/01/2023

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật