Địa chỉ ip: 78.189.10.14

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9121 Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi

Dãy ip ở thành phố: Istanbul

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi

Công ty cung cấp dịch vụ: Turk Telekomunikasyon A.S

Khu vực: 34

Vĩ độ trên bản đồ: 40.9591

Kinh độ trên bản đồ: 28.8353

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 23/12/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 23/12/2020

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật