Địa chỉ ip: 78.190.104.148

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS47331 TTNet A.S.

Dãy ip ở thành phố: Izmir

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): TTNet A.S.

Công ty cung cấp dịch vụ: Turk Telekomunikasyon A.S

Khu vực: 35

Vĩ độ trên bản đồ: 38.4333

Kinh độ trên bản đồ: 27.2

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 08/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2022

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật