Địa chỉ ip: 78.190.252.144

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS47331 TTNet A.S.

Dãy ip ở thành phố: Malatya

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): TTNet A.S.

Công ty cung cấp dịch vụ: Turk Telekomunikasyon A.S

Khu vực: 44

Vĩ độ trên bản đồ: 38.4088

Kinh độ trên bản đồ: 38.3049

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 16/09/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 16/09/2021

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật