Địa chỉ ip: 79.191.22.189

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS5617 Orange Polska Spolka Akcyjna

Dãy ip ở thành phố: Olsztyn

Quốc gia: Poland

Mã quốc gia: PL

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Orange Polska Spolka Akcyjna

Công ty cung cấp dịch vụ: Orange Polska S.A.

Khu vực: 28

Vĩ độ trên bản đồ: 53.7771

Kinh độ trên bản đồ: 20.4963

Múi giờ (timezone): Europe/Warsaw

Ngày được tạo: 02/07/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 02/07/2022

Ip cùng quốc gia Poland
Ip mới cập nhật