Địa chỉ ip: 80.218.193.11

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS6830 Liberty Global B.V.

Dãy ip ở thành phố: Bolligen

Quốc gia: Switzerland

Mã quốc gia: CH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): UPC Schweiz GmbH

Công ty cung cấp dịch vụ: UPC Schweiz GmbH

Khu vực: BE

Vĩ độ trên bản đồ: 46.9887

Kinh độ trên bản đồ: 7.4957

Múi giờ (timezone): Europe/Zurich

Ngày được tạo: 11/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 11/12/2022

Ip cùng quốc gia Switzerland
Ip mới cập nhật