Địa chỉ ip: 82.181.149.27

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16086 DNA Oyj

Dãy ip ở thành phố: Helsinki

Quốc gia: Finland

Mã quốc gia: FI

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): DNA Oyj

Công ty cung cấp dịch vụ: DNA Oyj

Khu vực: 18

Vĩ độ trên bản đồ: 60.1719

Kinh độ trên bản đồ: 24.9347

Múi giờ (timezone): Europe/Helsinki

Ngày được tạo: 26/10/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 26/10/2021

Ip cùng quốc gia Finland
Ip mới cập nhật