Địa chỉ ip: 83.234.158.63

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS20485 Joint Stock Company TransTeleCom

Dãy ip ở thành phố: Vorkuta

Quốc gia: Russia

Mã quốc gia: RU

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): TRANS-TELECOM

Công ty cung cấp dịch vụ: JSC UPTS-Vorkuta

Khu vực: KO

Vĩ độ trên bản đồ: 67.5833

Kinh độ trên bản đồ: 63.95

Múi giờ (timezone): Europe/Moscow

Ngày được tạo: 02/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 02/10/2020

Ip cùng quốc gia Russia
Ip mới cập nhật