Địa chỉ ip: 84.0.55.4

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS5483 Magyar Telekom plc.

Dãy ip ở thành phố: Zsombo

Quốc gia: Hungary

Mã quốc gia: HU

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Magyar Telekom

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: CS

Vĩ độ trên bản đồ: 46.3261

Kinh độ trên bản đồ: 19.9761

Múi giờ (timezone): Europe/Budapest

Ngày được tạo: 13/11/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 13/11/2022

Ip cùng quốc gia Hungary
Ip mới cập nhật