Địa chỉ ip: 85.101.132.76

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS47331 TTNet A.S.

Dãy ip ở thành phố: Istanbul

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): TurkTelecom

Công ty cung cấp dịch vụ: Turk Telekomunikasyon A.S

Khu vực: 34

Vĩ độ trên bản đồ: 41.0551

Kinh độ trên bản đồ: 28.9347

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 23/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 23/03/2023

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật