Địa chỉ ip: 85.113.91.93

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS50597 ScopeSky for communications, internet and technology services LLC

Dãy ip ở thành phố: Kirkuk

Quốc gia: Iraq

Mã quốc gia: IQ

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): ScopeSky for communications, internet and technology services LLC

Công ty cung cấp dịch vụ: ScopeSky communications, internet and technology services LLC

Khu vực: KI

Vĩ độ trên bản đồ: 35.4681

Kinh độ trên bản đồ: 44.3922

Múi giờ (timezone): Asia/Baghdad

Ngày được tạo: 05/04/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/04/2022

Ip cùng quốc gia Iraq
Ip mới cập nhật