Địa chỉ ip: 88.234.210.140

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS47331 TTNet A.S.

Dãy ip ở thành phố: Isparta

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): TurkTelecom

Công ty cung cấp dịch vụ: Turk Telekomunikasyon A.S

Khu vực: 32

Vĩ độ trên bản đồ: 37.8192

Kinh độ trên bản đồ: 30.6315

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 21/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 21/12/2022

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật