Địa chỉ ip: 88.244.10.180

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9121 Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi

Dãy ip ở thành phố: Ankara

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): TurkTelecom

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 06

Vĩ độ trên bản đồ: 39.919

Kinh độ trên bản đồ: 32.8533

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 19/01/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 19/01/2021

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật