Địa chỉ ip: 88.245.21.8

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9121 Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi

Dãy ip ở thành phố: Istanbul

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Turk Telekomunikasyon A.S

Công ty cung cấp dịch vụ: TurkTelecom

Khu vực: 34

Vĩ độ trên bản đồ: 41.0247

Kinh độ trên bản đồ: 28.9252

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 28/09/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 28/09/2022

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật