Địa chỉ ip: 88.248.55.136

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS47331 TTNet A.S.

Dãy ip ở thành phố: Bodrum

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Turk Telekomunikasyon A.S

Công ty cung cấp dịch vụ: TurkTelecom

Khu vực: 48

Vĩ độ trên bản đồ: 37.0347

Kinh độ trên bản đồ: 27.4267

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 02/12/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 02/12/2020

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật