Địa chỉ ip: 88.94.245.82

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS2119 Telenor Norge AS

Dãy ip ở thành phố: Fornebu

Quốc gia: Norway

Mã quốc gia: NO

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Telenor Norge

Công ty cung cấp dịch vụ: TELENOR-INTERNET

Khu vực: 30

Vĩ độ trên bản đồ: 59.8988

Kinh độ trên bản đồ: 10.6323

Múi giờ (timezone): Europe/Oslo

Ngày được tạo: 18/05/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 18/05/2021

Ip cùng quốc gia Norway
Ip mới cập nhật