Địa chỉ ip: 89.160.189.5

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS12969 Vodafone Iceland

Dãy ip ở thành phố: Reykjavik

Quốc gia: Iceland

Mã quốc gia: IS

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Vodafone Iceland (ex. Lina.Net)

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 1

Vĩ độ trên bản đồ: 64.1432

Kinh độ trên bản đồ: -21.8792

Múi giờ (timezone): Atlantic/Reykjavik

Ngày được tạo: 25/11/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 25/11/2021

Ip cùng quốc gia Iceland
Ip mới cập nhật