Địa chỉ ip: 89.162.100.245

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS29695 Altibox AS

Dãy ip ở thành phố: Bodø

Quốc gia: Norway

Mã quốc gia: NO

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): SKS

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 18

Vĩ độ trên bản đồ: 67.2762

Kinh độ trên bản đồ: 14.4572

Múi giờ (timezone): Europe/Oslo

Ngày được tạo: 14/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 14/12/2022

Ip cùng quốc gia Norway
Ip mới cập nhật