Địa chỉ ip: 90.129.196.212

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS1257 Tele2 Sverige AB

Dãy ip ở thành phố: Stockholm

Quốc gia: Sweden

Mã quốc gia: SE

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Tele2 Sverige AB

Công ty cung cấp dịch vụ: Mobile Services

Khu vực: AB

Vĩ độ trên bản đồ: 59.3287

Kinh độ trên bản đồ: 18.0717

Múi giờ (timezone): Europe/Stockholm

Ngày được tạo: 11/08/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 11/08/2022

Ip cùng quốc gia Sweden
Ip mới cập nhật