Địa chỉ ip: 92.220.10.100

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS29695 Altibox AS

Dãy ip ở thành phố: Bergen

Quốc gia: Norway

Mã quốc gia: NO

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Altibox

Công ty cung cấp dịch vụ: Lyse Customer Residential Linknets

Khu vực: 46

Vĩ độ trên bản đồ: 60.3871

Kinh độ trên bản đồ: 5.3003

Múi giờ (timezone): Europe/Oslo

Ngày được tạo: 14/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 14/10/2020

Ip cùng quốc gia Norway
Ip mới cập nhật