Địa chỉ ip: 92.51.73.14

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS44327 DELTA COMM LLC

Dãy ip ở thành phố: Batumi

Quốc gia: Georgia

Mã quốc gia: GE

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): T-net Network

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: AJ

Vĩ độ trên bản đồ: 41.6333

Kinh độ trên bản đồ: 41.6344

Múi giờ (timezone): Asia/Tbilisi

Ngày được tạo: 16/01/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 16/01/2021

Ip cùng quốc gia Georgia
Ip mới cập nhật