Địa chỉ ip: 93.146.171.167

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS30722 Vodafone Italia S.p.A.

Dãy ip ở thành phố: Bari

Quốc gia: Italy

Mã quốc gia: IT

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VODAFONE

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 75

Vĩ độ trên bản đồ: 41.1122

Kinh độ trên bản đồ: 16.8547

Múi giờ (timezone): Europe/Rome

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Italy
Ip mới cập nhật