Địa chỉ ip: 93.170.25.14

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS60777 PE Galician Information Networks

Dãy ip ở thành phố: Lviv

Quốc gia: Ukraine

Mã quốc gia: UA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PE Galician Information Networks

Công ty cung cấp dịch vụ: PE Galician Information Networks

Khu vực: 46

Vĩ độ trên bản đồ: 49.839

Kinh độ trên bản đồ: 24.0191

Múi giờ (timezone): Europe/Kyiv

Ngày được tạo: 03/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 03/12/2022

Ip cùng quốc gia Ukraine
Ip mới cập nhật