Địa chỉ ip: 94.154.124.37

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS209854 Surfshark Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Tashkent

Quốc gia: Uzbekistan

Mã quốc gia: UZ

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Surfshark Ltd.

Công ty cung cấp dịch vụ: SurfShark Ltd

Khu vực: TK

Vĩ độ trên bản đồ: 41.2994

Kinh độ trên bản đồ: 69.24

Múi giờ (timezone): Asia/Tashkent

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Uzbekistan
Ip mới cập nhật