Địa chỉ ip: 94.212.31.69

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS33915 Vodafone Libertel B.V.

Dãy ip ở thành phố: Groningen

Quốc gia: Netherlands

Mã quốc gia: NL

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Vodafone Ziggo

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: GR

Vĩ độ trên bản đồ: 53.2341

Kinh độ trên bản đồ: 6.6202

Múi giờ (timezone): Europe/Amsterdam

Ngày được tạo: 01/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 01/10/2020

Ip cùng quốc gia Netherlands
Ip mới cập nhật