Địa chỉ ip: 94.47.60.112

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS29256 Syrian Telecommunication Private Closed Joint Stock Company

Dãy ip ở thành phố: Damascus

Quốc gia: Syria

Mã quốc gia: SY

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): ISP-TARASSUL

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: DI

Vĩ độ trên bản đồ: 33.5138

Kinh độ trên bản đồ: 36.2765

Múi giờ (timezone): Asia/Damascus

Ngày được tạo: 02/04/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 02/04/2023

Ip cùng quốc gia Syria
Ip mới cập nhật