Địa chỉ ip: 95.13.155.67

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS47331 TTNet A.S.

Dãy ip ở thành phố: Amasya

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): TurkTelekom

Công ty cung cấp dịch vụ: Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi

Khu vực: 05

Vĩ độ trên bản đồ: 40.6528

Kinh độ trên bản đồ: 36.0503

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật