Địa chỉ ip: 95.65.112.147

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS31252 StarNet Solutii SRL

Dãy ip ở thành phố: Soroca

Quốc gia: Moldova

Mã quốc gia: MD

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): StarNet Solutii SRL

Công ty cung cấp dịch vụ: SC Starnet SRL

Khu vực: SO

Vĩ độ trên bản đồ: 48.1569

Kinh độ trên bản đồ: 28.301

Múi giờ (timezone): Europe/Chisinau

Ngày được tạo: 16/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 16/03/2023

Ip cùng quốc gia Moldova
Ip mới cập nhật